Category Archives: People

People

Onno Schuitema

Wie is dokter Onno Schuitema?

Na zijn geneeskunde studie te hebben afgerond aan de Rijks Universiteit Leiden (2000), specialiseerde dokter Schuitema zich tot plastisch en reconstructief chirurg in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. In 2008 was hij klaar met zijn opleiding en bleef hij verbonden als staflid aan het Erasmus Medisch Centrum. Hij maakte deel uit van de microchirurgische groep, die hoofd-hals pathologie en complexe microchirurgische operaties uitvoeren. Daarnaast werkte hij in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam waar algemeen plastisch chirurgische operaties werden uitgevoerd. In 2009 behaalde hij zijn Europees Examen voor plastische chirurgie (EBOPRAS) en is Europees gecertificeerd.

Over dokter Onno Schuitema

Als plastisch chirurg heb je bij de behandeling van patiënten een aantal belangrijke doelen voor ogen. Ten eerste streef je naar perfectie en symmetrie. Dit is bij alle operaties van essentieel belang om een zo goed en mooi mogelijk resultaat te krijgen. Een zo klein mogelijk zichtbaar litteken hoort hier uiteraard ook tot de doelen en daarmee tevreden en gelukkige patiënten. Als plastisch chirurg kun je dat verschil vaak maken. Bij elke behandeling kun je je creativiteit kwijt door iets te creëren wat er niet is, of iets te maken wat ontbreekt. Dat is de uitdaging die je met elke patiënt telkens weer aangaat. Hierbij is het van essentieel belang om in een vertrouwde en veilige omgeving je werk te kunnen doen en de Parkkliniek & Park Medisch Centrum biedt deze mogelijkheden. Dit straalt mijn inziens ook uit naar de patiënt die met een zorgvraag naar de plastisch chirurg komt.

> Reviews van patienten over Onno Schuitema

People

Nicole Posch Posched

Nicole Posch Sterren EgypteWoestijnlandschappen, te gek. Egypte het land van de piramides, oneindige zandvlaktes, en een oneindig grote en heldere sterrenhemel. Nicole Posch is hier geweest en totaal geïnspireerd geraakt door deze verschijningen. De grote piramide van Gizeh, en de andere twee, zijn  zo gepositioneerd dat de zijden ervan vrij exact noord-zuid en oost-west zijn uitgelijnd, met slechts een erg kleine afwijking die verschilt met het moment van bouwen. De wanden waren ooit door de plastisch chirurgen van toen, de beeldhouwers, afgevlakt met witte spiegelende klaksteen.

Dit wekt het vermoeden dat de Egyptenaren de sterren gebruikten om de oriëntatie, plaatsing en positionering van de piramides te bepalen. De precessie van de aardas liet de toenmalige Poolster langzaam verschuiven en verklaart de verandering van de positionering in de loop van tijd, aldus Posch.  Op het Pinterest bord van Nicole Posch zijn erg indrukwekkende foto’s te zien van deze piramides en hun uitlijning met de sterren. Het lijkt alsof ze 5000 jaar geleden met chirurgische precieze zijn geplaatst, daar ze nu maar zo’n kleine afwijking vertonen met de sterren in verhouding met toen.

 

Nicole Posch

Omdat de woestijn in Egypte (nog) niet helemaal bevolkt is, er nog niet niet veel lantarenpalen staan en mensen het waarderen, zijn er soms ‘s nachts ook nog spectaculaire schouwspelen te zien in de nachtelijke lucht. Het plaatje hiernaast is er een goed voorbeeld van. Nicole Posch heeft ons weer blij verrast met een bord met vernoemswaardige plaatjes uit de Egyptische wildernis. Mevrouw Nicole Posch dank voor deze bijdrage aan de Pinterest community. Mijn stem heb je!